Dirk Van Doodewaard's vessel the Walravina

WalravinaDirk Van Doodewaard, born in 1861, had this vessel built for him in 1906.
Dirk Van Doodewaard was a brother of my grandfather, Gerardus Johannus Van Doodewaard. The ship lies in the museum port of Zutphen.
see: http://museumhavenzutphen.nl/walravina.html

Chris Van Doodewaardinformation Walravina
Shiptype: heve-aak (also called: hevenaak, siphon barge, heefaak)
Construction year: 1906
Mast: 16 meters
Mainsail: 101 m2
Foresail: 33 m2
Vessel length: 22.70 meter
Vessel width: 4.41 m.
Cargo capacity: 100 tons
Maximum depth: 1.65 m. (loaded)
Minimum depth: 0.50 m. (unloaded)
Shipyard: Bastiaan Van Woesik Ooidijk 7a, Nijmegen
Commissioned by: Dirk Van Doodewaard

The sailing freighter the "Walravina" is a typical Gelders river cruiser. A ship in the open sea, not tied to a company or a fixed run between city and village.

In the German Rijnschepen Register (1912), she is mentioned as trading with The Netherlands, Germany and Belgium. The "Walravina" transported grain, timber and (piece of) goods from the seaports to the Dutch and German hinterland. From the brick factories along the major rivers to the cities the "Walravina" could on a trip transport 50,000 bricks. These had to be loaded and unloaded by hand. The "schippers" family Van Doodewaard was very careful with their ship. They carried no cargo such as dirty coal or manure.
The old schipperswoning (the deckhouse) on the rear of the vessel is unchanged and has the facilities from 1906.

The wooden panelled interior adjoining the bulkhead between home and hold, has cupboards and a fireplace with carvings that is traditionally 'marbled '. A coalstove is placed in the fireplace.
The deckhouse was home and kitchen simultaneously. A sliding door with stained glass gives access to the below-and-under (achteronder): the bedroom under the aft deck with on both sides the bed-closets (bedsteden) of pinewood. The deckhouse is a 'sunk' deckhouse to keep the height (to pass under bridges) of the ship as low as possible. The fore-under was the residence of the servant under the foredeck.

At the restoration of the "Walravina" the rigging was restored in a classical manner. Everything, rope and steel cables (the running and standing cables) are split by hand. The sails are made of traditional heavy cotton fabric nr.2 and bordered with hennep rope. To be able to navigate under fixed bridges the mast on the foredeck is still manually raised and lowered with the anchor winch.


NEDERLANDS / DUTCH VERSION:WalravinaDirk Van Doodewaard, geboren in 1861, liet dit schip in 1906 bouwen zoals hieronder vermeld.
Dirk Van Doodewaard was een broer van mijn grootvader, Gerardus Johannus Van Doodewaard. Het schip ligt in de Museum Haven van Zutphen.
zie: http://museumhavenzutphen.nl/walravina.html

Chris Van Doodewaard


Informatie "Walravina"


Scheepstype : heve-aak (ook wel genoemd: hevenaak, hevelaak, heefaak)
Bouwjaar : 1906
Mast : 16 meter
Grootzeil : 101 m2
Fok : 33 m2
Scheepslengte : 22,70 meter
Scheepsbreedte : 4,41 m.
laadvermogen : 100 ton
maximale diepgang : 1,65 m. (geladen)
minimale diepgang : 0,50 m. (ongeladen)
Werf : Bastiaan van Woesik Ooidijk 7a, Nijmegen
Opdrachtgever : Dirk van Doodewaard
alida Het zeilvrachtschip de “Walravina” is een typisch Gelders rivierschip.

Een schip in de vrije vaart, niet gebonden aan een bedrijf of in vaste beurtvaart tussen stad en dorp.

In het Duitsche Rijnschepen Register (1912) staat zij vermeld met als vaargebied Nederland, Duitsland en BelgiĆ«. De “Walravina” vervoerde graan, hout en (stuk)goederen vanuit de zeehavens naar het Nederlandse en Duitse achterland. Van de steenfabrieken langs de grote rivieren naar de steden kon de “Walravina” op een reis 50.000 stenen vervoeren die met de hand geladen en gelost werden.

De vroegere schippersfamilie Van Doodewaard was zuinig op hun schip. Zij vervoerden geen vuile lading zoals kolen of mest.


alida De oude schipperswoning (de roef) achter op het schip heeft nog de inrichting uit 1906.

Het houten interieur met panelen en kastjes heeft in het dwarsschot tussen woning en laadruimte een schouwtje met houtsnijwerk dat traditioneel is ‘gemarmerd’. In deze schouw staat een kolenfornuisje. De roef was woning en keuken tegelijk. Een schuifdeurtje met glas-in-lood geeft toegang tot het achteronder: het slaapvertrek onder het achterdek met aan weerszijden de bedsteden van grenen kraaldelen. De roef is een ‘verzonken’ roef om de kruiphoogte (doorvaarthoogte) van het schip zo laag mogelijk te houden. Het vooronder was het verblijf van de knecht onder het voordek.

alida Bij de restauratie is de “Walravina” op klassieke wijze getuigd.

Al het touwerk en staaldraad (het lopend en staand want) is met de hand gesplitst. De zeilen zijn gemaakt van traditioneel zwaar katoendoek nr.2 en omlijst met henneptouw. Om onder vaste bruggen door te kunnen varen wordt de mast met behulp van de mast/ankerlier op het voordek nog handmatig gestreken en opgedraaid.